Privacyverklaring | Werken bij Van Lente Systeemintegratie
Overslaan naar content

Privacyverklaring

Van Lente Systeemintegratie B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Van Lente Systeemintegratie B.V.

Herfordstraat 5, 7418 EX Deventer +31 570 631 218 info@vanlente.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Lente Systeemintegratie verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Gegevens die nodig zijn voor het doorlopen van een sollicitatieprocedure: bijvoorbeeld je naam, contactgegevens (zoals woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer), geboortedatum, persoonsgegevens in een CV en/of motivatiebrief, in correspondentie en/of telefonisch;

  • Gegevens over je online activiteit: zoals je online interactie met de websites van Van Lente Systeemintegratie, browsegeschiedenis en zoekgeschiedenis, voorkeuren, locatie en IP-adres. Lees voor meer informatie hierover ook ons Cookiebeleid hieronder.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanlente.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Lente Systeemintegratie verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om sollicitatieprocedures te kunnen doorlopen;

  • Om je in staat te stellen om deel te nemen aan evenementen en activiteiten van Van Lente Systeemintegratie;

  • Verzenden van onze nieuwsbrief;

  • Je te informeren over je potentiële droombaan.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Lente Systeemintegratie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Lente Systeemintegratie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Lente Systeemintegratie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Lente Systeemintegratie verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Lente Systeemintegratie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vanlente.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Van Lente Systeemintegratie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Lente Systeemintegratie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vanlente.nl.